• Bơm lắc tay

    Bơm lắc tay
    04/08/2015 11:29' SA
    Bơm lắc tay thủ công phục vụ cho việc bơm rót xăng dầu. Thuận lợi cho việc bơm vét bể và dụng cụ chứa xăng dầu