Tư liệu nhà đầu tư
#
Tiêu đề
Tóm tắt
Thời gian tạo

Báo cáo thường niên 2017

Báo cáo tài chính 2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo kiểm toán năm 2016

Báo cáo thường niên 2015

Quy chuẩn thiết kế Cửa hàng xăng dầu

Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật cơ bản để thiết kế xây dựng, cải tạo
và mở rộng các cửa hàng xăng dầu.

Cột đo xăng dầu PECO6

Thông số kỹ thuật

Cột đo xăng dầu Tatsuno Neo Sunny

Thông số kỹ thuật Cột đo xăng dầu Tatsuno Neo Sunny

Thông số kỹ thuật Cột đo xăng dầu

TSKT của một số loại Cột đo xăng dầu do PECO cung cấp
Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn