Tư liệu nhà đầu tư
#
Tiêu đề
Tóm tắt
Thời gian tạo

Báo cáo thường niên 2018

Báo cáo thường niên 2018

Báo cáo tài chính 2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Báo cáo thường niên 2017

Báo cáo tài chính 2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo kiểm toán năm 2016

Báo cáo thường niên 2015

Quy chuẩn thiết kế Cửa hàng xăng dầu

Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật cơ bản để thiết kế xây dựng, cải tạo
và mở rộng các cửa hàng xăng dầu.

Cột đo xăng dầu PECO6

Thông số kỹ thuật
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn