#
Tiêu đề
Tóm tắt
Thời gian tạo

Báo cáo thường niên 2018

Báo cáo thường niên 2018

Báo cáo thường niên 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo thường niên 2015

Báo cáo thường niên năm 2014

Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn