#
Tiêu đề
Tóm tắt
Thời gian tạo

Báo cáo tài chính 2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính 2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo kiểm toán năm 2016

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn