Thông báo về việc bầu cử/ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thiết bị xăng dầu petrolimex nhiệm kỳ 2018-2022

Nhóm biên tập websiteNhóm biên tập website - PECO
02:02' SA - Thứ sáu, 15/03/2019
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn